logo
Praktična obuka se obavlja sa personalnim trenerom sa maksimalno 3 jahača u grupi. Maksimalan broj polaznika - 6

1. Istorija i teorija  jahanja 1 čas
2. Biomehanika jahača 1 čas
3. Praktično jahanje 1 čas u manježu
1. Praktično jahanje 1 čas u manježu

1. Teorija  jahanja 1 čas
2. Biomehanika jahača 1 čas
3. Praktično jahanje 1 čas u manježu
1. Praktično jahanje 1 čas u manježu

1. Teorija  jahanja 1 čas
2. Biomehanika jahača 1 čas
3. Praktično jahanje 1 čas u manježu
1. Praktično jahanje 1 čas u manježu
1. Istorija i teorija  jahanja 1 čas
2. Biomehanika jahača 1 čas
3. Praktično jahanje 1 čas u manježu
1. Praktično jahanje 1 čas na poligonu

1. Teorija  jahanja 1 čas
2. Biomehanika jahača 1 čas
3. Praktično jahanje 1 čas u manježu
1. Praktično jahanje 1 čas na poligonu

1. Teorija  jahanja 1 čas
2. Biomehanika jahača 1 čas
3. Praktično jahanje 1 čas u manježu
1. Praktično jahanje 1 čas u prirodi

GALERIJA